Ευχαριστιες

 

Ευχαριστούμε επίσης:

Την Εταιρεία Σπουδών, τον Σύλλογο Γονέων και τον Σύνδεσμο Αποφοίτων

Τον Σύμβουλο της Μαθητικής Κοινότητας κ. Γ. Βλασταρά,
την κα Θ. Παπάζογλου, τον κ. Κ. Σαμαρά, την κα Έ. Οικονομοπούλου, την κα Μ. Σταμπολή, την κα Ε. Κοψιδά,

και τη Διεύθυνση του Σχολείου